เอราโทเอต เอสแอล

ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม 80% WG

Description

เอราโทเอต เอสแอล

ชื่อสามัญ : โอเมโทเอต
สูตรผสม 50% W/V SL

คุณสมบัติ

• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม

• กำจัดได้ทั้งแมลงและไรศัตรูพืช

• ไม่ควรใช้ร่วมกับสารที่มีส่วนผสมของกำมะถัน

ประโยชน์

• ข้าว: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว เพลี้ยจักจั่นสีเขียว หนอนกอข้าว

• องุ่น: เพลี้ยแป้ง ไร

• ส้ม: เพลี้ยอ่อน หนอนชอนใบส้ม เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไฟ ไร

• ผัก: หนอนแมลงวันชอนใบผัก แมลงหวี่ขาว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไร

• ยาสูบ: แมลงหวี่ขาวยาสูบ ไรสองจุด

• ถั่วเขียว: หนอนเจาะฝักถั่วเขียว หนอนผีเสื้อสีน้ำเงิน เพลี้ยไฟ

• กาแฟ: เพลี้ยอ่อนกาแฟ

40-50 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

• ถั่วเหลือง: หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนชอนใบถั่วลิสง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง

20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

• มันสำปะหลัง: เพลี้ยแป้งลาย

10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ขนาดบรรจุ

100 ซีซี, 500 ซีซี