เอราแลกซิล

AAA

Description

รายละเอียด

เอราแลกซิล

ชื่อสามัญ : เมทาแลกซิล 25% WP
คุณสมบัติ
• สารป้องกันกำจัดโรคพืช
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน โดยเฉพาะถ้าหากใช้ทางดินจะออกฤทธิ์ได้นานถึง 70-90 วัน
• ไม่ควรใช้ซ้ำๆกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้เกิดอาการดื้อยาได้
• ห้ามใช้ในยาสูบ
ประโยชน์และวิธีใช้
• สับปะรด โรคยอดเน่า หรือต้นเน่า ใช้อัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ชุบหน่อพันธุ์ก่อนปลูก ควรพ่นซ้ำทางใบทุกๆ 2 เดือน
• เผือก โรคใบไหม้ ใช้อัตรา 2-3 กรัมต่อต้น โรยรอบโคนต้น
• พริกไทยและพลู โรคโคนเน่าและรากเน่า ใช้อัตรา 3 กรัมต่อค้าง โรยรอบค้างแล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม
• ส้มเขียวหวาน โรครากเน่าโคนเน่า ใช้อัตรา 80-100 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ถากเปลือกที่เป็นโรคออก แล้วทาบริเวณรอยแผลให้ทั่ว
• องุ่น โรคราน้ำค้าง ใช้อัตรา 1 กรัมต่อต้น โรยรอบโคนต้น แล้วรดน้ำตามให้ชุ่ม โดยเฉพาะในช่วงหลังตัดแต่ง 10-15 วัน
• ทุเรียน โรครากเน่าโคนเน่า ใช้อัตรา 50-60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ถากเปลือกที่เป็นโรคออกจนกระทั่งถึงเนื้อไม้ แล้วทาบริเวณแผลให้ทั่ว
• กล้วยไม้ โรคเน่าเข้าไส้ ใช้อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร