แคลซิซาน

AAA

Description

รายละเอียด

บำรุงผล สร้างเนื้อ ขยายขนาดผล

ส่วนประกอบที่สำคัญ
อะมิโนแอซิดเข้มข้นสะกัดจากธรรมชาติในรูปของสารอินทรีย์ ที่ประกอบไปด้วย
สารอินทรีย์ไนโตรเจน(N)ที่สามารถละลายน้ำได้………………..2.8%
สารอินทรีย์คาร์บอน(C)………………..10%
ธาตุอาหารรอง แคลเซี่ยมออกไซด์(CaO)ที่สามารถละลายน้ำได้………………..10%
มักเนเซี่ยมออกไซด์(MgO) ที่สามารถละลายน้ำได้………………..2%
ประโยชน์
• เสริมสร้างความสมบูรณ์สำหรับพืชที่ต้องการธาตุแคลเซี่ยมและมักเนเซี่ยมในปริมาณสูง เช่น องุ่น(ก้านช่อดอกและช่อผลแห้ง พืชผัก(ใบไหม้) ผักตระกูลแตง(ใบไหม้) มะเขือเทศ(ก้นเน่า) ผัก กาดหัว(ไส้กลวง) มันฝรั่ง(ใบทรุดโทรมแห้งเหี่ยว)เป็นต้น
• ป้องกันผลแตก
• ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของผล
• ช่วยเสริมสร้างคุณภาพผล
• ช่วยให้ผลผลิตทั้งผลไม้และพืชผักแข็งแรงทนทานภายหลังการเก็บเกี่ยว สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
วิธีการใช้
• ไม้ผล
ช่วงเริ่มขยายขนาดผล
ช่วงพัฒนาการของผล
ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว
10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• พืชผัก
ช่วงผักมีใบ 4-6 ใบ
ช่วงติดผล
ช่วงเริ่มลงหัว(หอม กระเทียม) 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ผักตระกูลแตง
ช่วงสร้างใบ 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• มะเขือเทศ
ช่วงติดผล
ช่วงพัฒนาการของผล
10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ผักกาดหัว
ช่วงเริ่มลงหัว 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• มันฝรั่ง
ช่วงเริ่มลงหัว 10-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
• ข้าว
ช่วงเริ่มแตกกอ
ช่วงก่อนออกรวง
10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร
ขนาดบรรจุ
1 กก., 5 กก.