อะทราซีน 90 ดับบลิวดีจี

AAA

Description

รายละเอียด

อะทราซีน 90 ดับบลิวดีจี

ชื่อสามัญ : อะทราซีน
สูตรผสม 90% WG
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบควบคุมการงอกวัชพืช
• ออกฤทธิ์แบบดูดซึม
• ออกฤทธิ์ได้ดีในดินที่มีความชื้น
• มีฤทธิ์ตกค้างยาวนานมากกว่า 1 ปี
ประโยชน์
ใช้ควบคุมวัชพืชก่อนวัชพืชงอกในไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย สับปะรดและหน่อไม้ฝรั่ง
การใช้และอัตราการใช้
• ข้าวโพด ใช้อัตรา 285-570 กรัมต่อไร่
• ข้าวฟ่าง ใช้อัตรา 215-350 กรัมต่อไร่
• อ้อย สับปะรด ใช้อัตรา 425-570 กรัมต่อไร่
• หน่อไม้ฝรั่ง ใช้อัตรา 285-425 กรัมต่อไร่
ขนาดบรรจุ
1กก.