อะมีทรีน 80 ดับบลิวดีจี

AAA

Description

รายละเอียด

อะมีทรีน 80 ดับบลิวดีจี

ชื่อสามัญ : อะมีทรีน
สูตรผสม 80% WDG
คุณสมบัติ
• เป็นสารกำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอก
• ดูดซึมเข้าสู่วัชพืชโดยผ่านทางราก
ประโยชน์
ใช้กำจัดวัชพืชทั้งแบบก่อนและหลังวัชพืชงอกในระยะเริ่มต้น ในไร่อ้อย สับปะรด ส้ม กล้วย ชา กาแฟ มันฝรั่ง
การใช้และอัตราการใช้
• อ้อย ส้ม ใช้ในอัตรา 480-960 กรัมต่อไร่
• สับปะรด ใช้ในอัตรา 320-640 กรัมต่อไร่
• กล้วย ชา กาแฟ ใช้อัตรา 320-800 กรัมต่อไร่
• มันฝรั่ง ใช้อัตรา 160-320 กรัมต่อไร่
ขนาดบรรจุ
1 กก.