โรคศัตรูข้าว : โรคขอบใบแห้ง

โรคขอบใบแห้ง ระบาดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าว พบอาการเป็นขอบใบแห้ง ทำให้ต้นข้าวเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุด บางครั้งเรียกอาการของโรคชนิดนี้ว่า “ครีเสก” ป้องกันกำจัดด้วย ไอโรเน่ ดับบลิวจี  ใช้ในอัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคถอดฝักดาบ

โรคถอดฝักดาบ พบในระยะกล้าหรือก่อนที่ข้าวจะแตกกอทำให้ต้นข้าวผอมมีสีเขียวอ่อนซีดมักย่างปล้องรากจะเน่าช้ำเวลาถอนมักจะขาดบริเวณโคนต้น ป้องกันกำจัดด้วย เอราคลอราซ 450 ใช้ในอัตรา 2-3 ซีซีคลุกเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคใบไหม้

โรคใบไหม้ เกิดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าวโดยเฉพาะระยะกล้าทำให้กล้าแห้งฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหม้ระยะแตกกอใบเป็นแผลช้ำสีน้ำตาลและมักหลุดออกจากกาบใบระยะคอรวงเมล็ดลีบคอรวงเปราะหักง่าย ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 WP/SC  ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราคลอราซ 450 ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราคลาโซล ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล

โรคใบขีดสีน้ำตาล พบแผลที่ใบมีสีน้ำตาลเป็นขีดๆขนานไปกับเส้นใบข้าวมักพบในระยะข้าวแตกกอจะมีมากตามใบล่างและปลายใบ โรคใบจุดสีน้ำตาล  ลักษณะแผลเป็นจุดสีน้ำตาลเป็นรอยเปื้อนสีสนิมกระจายอยู่ทั่วบริเวณใบข้าว ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 WP/SC  ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โซซิม 50 ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคเมล็ดด่าง

โรคเมล็ดด่าง พบระบาดในระยะออกรวงพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เมล็ดบนรวงข้าวบางส่วนมีลายสีน้ำตาลดำและบางพวกมีสีเทาปนชมพู ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 WP/SC  ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราวิล  ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรมูเร่ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรราซ 49 ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราสตาร์ 32.5 เอสซี ใช้ในอัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราฟังไจ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ฟราวไซด์ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20…

โรคศัตรูข้าว : โรคกาบใบแห้ง

โรคกาบใบแห้ง พบระบาดในระยะข้าวแตกกอถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวทำให้ใบและกาบใบเหี่ยวแห้งผลผลิตลดลง ป้องกันกำจัดด้วย เอรามัยซิน 3 SL  ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด คาร์ดาซิน 50 WP/SC  ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราวิล  ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โซซิม 50 ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรมูเร่ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรราซ 49 ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราสตาร์ 32.5 เอสซี ใช้ในอัตรา…