โรคศัตรูข้าว : โรคขอบใบแห้ง

โรคขอบใบแห้ง ระบาดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าว พบอาการเป็นขอบใบแห้ง ทำให้ต้นข้าวเหี่ยวเฉาและตายไปในที่สุด บางครั้งเรียกอาการของโรคชนิดนี้ว่า “ครีเสก” ป้องกันกำจัดด้วย ไอโรเน่ ดับบลิวจี  ใช้ในอัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคถอดฝักดาบ

โรคถอดฝักดาบ พบในระยะกล้าหรือก่อนที่ข้าวจะแตกกอทำให้ต้นข้าวผอมมีสีเขียวอ่อนซีดมักย่างปล้องรากจะเน่าช้ำเวลาถอนมักจะขาดบริเวณโคนต้น ป้องกันกำจัดด้วย เอราคลอราซ 450 ใช้ในอัตรา 2-3 ซีซีคลุกเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคใบไหม้

โรคใบไหม้ เกิดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าวโดยเฉพาะระยะกล้าทำให้กล้าแห้งฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหม้ระยะแตกกอใบเป็นแผลช้ำสีน้ำตาลและมักหลุดออกจากกาบใบระยะคอรวงเมล็ดลีบคอรวงเปราะหักง่าย ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 WP/SC  ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราคลอราซ 450 ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราคลาโซล ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล

โรคใบขีดสีน้ำตาล พบแผลที่ใบมีสีน้ำตาลเป็นขีดๆขนานไปกับเส้นใบข้าวมักพบในระยะข้าวแตกกอจะมีมากตามใบล่างและปลายใบ โรคใบจุดสีน้ำตาล  ลักษณะแผลเป็นจุดสีน้ำตาลเป็นรอยเปื้อนสีสนิมกระจายอยู่ทั่วบริเวณใบข้าว ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 WP/SC  ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โซซิม 50 ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โรคศัตรูข้าว โรคกาบใบแห้ง โรคเมล็ดด่าง โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคใบไหม้ โรคถอดฝักดาบ โรคขอบใบแห้ง

โรคศัตรูข้าว : โรคเมล็ดด่าง

โรคเมล็ดด่าง พบระบาดในระยะออกรวงพบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เมล็ดบนรวงข้าวบางส่วนมีลายสีน้ำตาลดำและบางพวกมีสีเทาปนชมพู ป้องกันกำจัดด้วย คาร์ดาซิน 50 WP/SC  ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราวิล  ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรมูเร่ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรราซ 49 ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราสตาร์ 32.5 เอสซี ใช้ในอัตรา 5-10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราฟังไจ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ฟราวไซด์ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20…

โรคศัตรูข้าว : โรคกาบใบแห้ง

โรคกาบใบแห้ง พบระบาดในระยะข้าวแตกกอถึงระยะใกล้เก็บเกี่ยวทำให้ใบและกาบใบเหี่ยวแห้งผลผลิตลดลง ป้องกันกำจัดด้วย เอรามัยซิน 3 SL  ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด คาร์ดาซิน 50 WP/SC  ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราวิล  ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด โซซิม 50 ใช้ในอัตรา 12-20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรมูเร่ ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราโปรราซ 49 ใช้ในอัตรา 10-15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอราสตาร์ 32.5 เอสซี ใช้ในอัตรา…

แมลงศัตรูข้าว : หอยเชอรี่

หอยเชอรี่ กำจัดด้วย เอราซามายด์ ในกรณีที่หอยระบาดน้อยใช้ในอัตรา 20-30 กรัมต่อน้ำ 750 ซีซีหยดหรือสลัดตามร่องน้ำหรือบริเวณที่พบการระบาดของหอย ในกรณีที่มีการระบาดอย่างรุนแรงใช้ในอัตรา 35-50 กรัมต่อไร่หรือ 70-100 กรัมต่อน้ำ 10-15 ลิตรควรฉีดพ่นก่อนหว่านข้าวหรือหลังเตรียมเทือกเสร็จ 1-2 วัน ควรพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นซึ่งเป็นเวลาที่หอยออกหากินขณะพ่นควรมีน้ำอยู่ในนาอย่างทั่วถึงไม่ควรพ่นขณะดินแห้ง รายละเอียด เอราดีไฮด์ 5 จี กำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว ใช้ในอัตรา 800 กรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วบริเวณโดยมือหว่านหรือใช้คลุกเคล้าไปกับเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนหว่านในอัตรา 800 กรัมต่อพันธุ์ข้าวปลูก 15-20 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะใช้สารฆ่าหอยต้องมีน้ำอยู่ในแปลงนาในระดับสูงประมาณ 3-5 ซม. นานติดต่อกันอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมงหลังใส่เอราดีไฮด์ 5 จี รายละเอียด แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : แมลงหล่า

แมลงหล่า พบระบาดมากในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมในระยะข้าวแตกกอจนถึงข้าวออกรวงทำให้ข้าวแห้งตายผลผลิตเสียหาย กำจัดด้วย คาร์บาริล 85 ดับบลิวพี ใช้ในอัตรา 20-40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : หนอนกระทู้กล้า

หนอนกระทู้กล้า พบระบาดในช่วงฤดูฝนโดยเฉพาะหลังผ่านช่วงแล้งที่ยาวนานแล้วตามด้วยฝนตกหนัก หนอนกระทู้คอรวง หรือหนอนกระทู้ควายพระอินทร์ พบระบาดมากหลังน้ำท่วมหรือฝนตกหนักหลังผ่านช่วงแล้งที่ยาวนานชอบกัดกินส่วนคอรวง หรือระแง้ของรวงข้าวที่กำลังจะสุกทำให้คอรวงขาดมักเข้าทำลายในช่วงกลางคืนหรือตอนพลบค่ำถึงเช้าตรู่ กำจัดด้วย เอรามอล ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตรพ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด รายละเอียด เอรานูฟอส  ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบการระบาด รายละเอียด แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า แมลงหล่า หอยเชอรี่

แมลงศัตรูข้าว : หนอนกอข้าว

หนอนกอข้าว ทำให้เกิดอาการใบเหี่ยวในระยะแรกใบและยอดที่ถูกทำลายจะเหลืองในระยะต่อมาการทำลายในระยะแตกกอทำให้เกิดอาการ “ยอดเหี่ยว” ถ้าเข้าทำลายในระยข้าวออกรวงจะทำให้เมล็ดข้าวลีบทั้งรวงรวงข้าวมีอาการสีขาวเรียกว่า “ข้าวหัวหงอก” โดยทั่วไปพบระบาดมากในช่วงปลายฤดูฝน กำจัดด้วย เอราแท็ป 4 จี  ใช้ในอัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่หว่านเมื่อพบการทำลายหรือเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% หรือหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน รายละเอียด เอราโปรขาบ ใช้ในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านเมื่อพบการทำลายหรือเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% หรือหลังหว่านข้าวแล้ว 30 วัน รายละเอียด เอราแท็ป 50 เอสพี   ใช้ในอัตรา 10-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มพบอาการยอดเหี่ยวมากกว่า 15% ตั้งแต่ระยะหลังหว่านข้าวจนกระทั่งแตกกอ รายละเอียด เอรานูฟอส  ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด แมลงศัตรูข้าว เพลี้ย หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยไฟข้าว แมลงสิง หนอนกอข้าว หนอนกระทู้กล้า…