เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะนาว

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตมะนาว การบำรุงดูแล การให้ปุ๋ยมะนาว ควรเพาะปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว ที่มีอุณหภูมิในเวลากลางคืนไม่เกิน 22 องศาเซลเซียส เพื่อการติดผลที่ดี การให้ปุ๋ยทางดินมะนาว รองก้นหลุมก่อนย้ายกล้าปลูกลงแปลง ผลิตภัณฑ์แนะนำ ภายหลังปลูก เพิ่งจะเริ่มตั้งตัว อายุ 3-4 เดือน ใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ภายหลังกำจัดวัชพืช ท็อป-เอ็น อัตราและวิธีใช้ อัตรา 300 กรัมต่อต้น มะนาวอายุ 2 ปี ใส่ปุ๋ยเม็ด เอราวัณเฟอร์ท 15-15-15 อัตราและวิธีใช้ อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้น ใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง มะนาวอายุ 3 ปี ขึ้นไป ใส่ปุ๋ยเม็ด เอราวัณเฟอร์ท 15-15-15 อัตราและวิธีใช้ อัตราครึ่งหนึ่ง(กิโลกรัม)ของอายุมะนาว การกำจัดวัชพืช ผลิตภัณฑ์แนะนำ กำจัดวัชพืชทุกชนิดทั้งวัชพืชใบแคบ วัชพืชใบกว้างและกก ด้วย เอราบาส อัตราและวิธีใช้ อัตรา…