การบำรุงดูแลทุเรียน : บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล

บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล ใช้บ่มผลทุเรียนที่มีอายุการเก็บเกี่ยว 100-110 วัน   ผลิตภัณฑ์แนะนำ อีทีฟอน 48 เอสแอล อัตรา 8-12 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไปบนผลทุเรียนให้ทั่วแล้วนำไปบ่มในตู้บ่มทุเรียน การบำรุงดูแลทุเรียน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว แตกใบอ่อน ระยะสะสมก่อนออกดอก กระตุ้นการออกดอกของทุเรียน เปิดตาดอกทุเรียน ดอกระยะไข่ปลา บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม การบำรุงผลอ่อนทุเรียน การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล

การบำรุงดูแลทุเรียน : เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล

เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผลด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอลชิมจากประเทศอิตาลี   ผลิตภัณฑ์แนะนำ คริสส์ อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นเมื่อเริ่มติดผล ทุกๆ 12-15 วัน การบำรุงดูแลทุเรียน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว แตกใบอ่อน ระยะสะสมก่อนออกดอก กระตุ้นการออกดอกของทุเรียน เปิดตาดอกทุเรียน ดอกระยะไข่ปลา บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม การบำรุงผลอ่อนทุเรียน การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล

การบำรุงดูแลทุเรียน : การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพื่อเร่งการสุกของผลให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูกาลโดยมีคุณภาพเนื้อที่ดีมีความหวานและสีผิวผลที่เหมาะสม   ผลิตภัณฑ์แนะนำ เซ็ท 46 อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2  ครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 30 และ 15 วัน การบำรุงดูแลทุเรียน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว แตกใบอ่อน ระยะสะสมก่อนออกดอก กระตุ้นการออกดอกของทุเรียน เปิดตาดอกทุเรียน ดอกระยะไข่ปลา บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม การบำรุงผลอ่อนทุเรียน การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล

การบำรุงดูแลทุเรียน : เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล

เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล เพื่อพัฒนาการของเนื้อผลเป็นไปอย่างสมบูรณ์   ผลิตภัณฑ์แนะนำ แคลซิซาน อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ไซโฟแคล อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร การบำรุงดูแลทุเรียน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว แตกใบอ่อน ระยะสะสมก่อนออกดอก กระตุ้นการออกดอกของทุเรียน เปิดตาดอกทุเรียน ดอกระยะไข่ปลา บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม การบำรุงผลอ่อนทุเรียน การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล

การบำรุงดูแลทุเรียน : การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล

การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์   ผลิตภัณฑ์แนะนำ เกร็ดไซโฟเฟอร์ท 8-27-27 อัตรา 50 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร แคลซิซาน อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร ไซโฟแคล อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร การบำรุงดูแลทุเรียน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว แตกใบอ่อน ระยะสะสมก่อนออกดอก กระตุ้นการออกดอกของทุเรียน เปิดตาดอกทุเรียน ดอกระยะไข่ปลา บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม การบำรุงผลอ่อนทุเรียน การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล

การบำรุงดูแลทุเรียน : การบำรุงผลอ่อนทุเรียน

การบำรุงผลอ่อนทุเรียน หากมีใบอ่อนแตกแซมจำนวนมากในช่วงนี้ เพื่อลดการแตกใบอ่อนและลดปริมาณใบอ่อนลง   ผลิตภัณฑ์แนะนำ ปุ๋ยเกร็ดเอราวัณเฟอร์ท 0-52-34 อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นไปบริเวณที่มีใบอ่อนแตกแซม การบำรุงดูแลทุเรียน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว แตกใบอ่อน ระยะสะสมก่อนออกดอก กระตุ้นการออกดอกของทุเรียน เปิดตาดอกทุเรียน ดอกระยะไข่ปลา บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม การบำรุงผลอ่อนทุเรียน การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล

การบำรุงดูแลทุเรียน : เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม

เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม ในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนามมักพบอาการผลอ่อนร่วงมากเพื่อช่วยลดการร่วงของผล   ผลิตภัณฑ์แนะนำ ไซฟามินบีเค อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้งเมื่อดอกเริ่มบานห่างกัน 5-7 วัน การบำรุงดูแลทุเรียน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว แตกใบอ่อน ระยะสะสมก่อนออกดอก กระตุ้นการออกดอกของทุเรียน เปิดตาดอกทุเรียน ดอกระยะไข่ปลา บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม การบำรุงผลอ่อนทุเรียน การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล

การบำรุงดูแลทุเรียน : ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน

ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน ในระยะนี้จำเป็นจะต้องช่วยสร้างสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการผสมเกสรถ้าหากมีน้ำมากควรลดปริมาณการให้น้ำลง ควรพ่นสารช่วยในการผสมเกสร   ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอิร์ท 23 อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่น 2 ครั้งเมื่อดอกเริ่มบานห่างกัน 5-7 วัน การบำรุงดูแลทุเรียน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว แตกใบอ่อน ระยะสะสมก่อนออกดอก กระตุ้นการออกดอกของทุเรียน เปิดตาดอกทุเรียน ดอกระยะไข่ปลา บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม การบำรุงผลอ่อนทุเรียน การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล

การบำรุงดูแลทุเรียน : บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง

บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง ในระยะนี้จะมีการสร้างเพศดอกอย่างรวดเร็ว   ผลิตภัณฑ์แนะนำ บอร์พาสส์ อัตรา 5  ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ไซโฟแคล อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร เอิร์ท 23 อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร การบำรุงดูแลทุเรียน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว แตกใบอ่อน ระยะสะสมก่อนออกดอก กระตุ้นการออกดอกของทุเรียน เปิดตาดอกทุเรียน ดอกระยะไข่ปลา บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม การบำรุงผลอ่อนทุเรียน การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล

การบำรุงดูแลทุเรียน : ดอกระยะไข่ปลา

ดอกระยะไข่ปลา โชยน้ำเพื่อให้ดอกมีพัฒนาการเข้าสู่ดอกระยะตาปู   แก้ปัญหาดอกกุดสั้น ดอกมีอาการกุดสั้นอันเนื่องมาจากผลตกค้างของสารแพคโคลบิวทราโซลมากเกินไปดังนั้นในระยะเหยียดตีนหนูควรมีการใช้สารจิบเบอเรลลินยืดช่อดอกตามความเหมาะสม   ผลิตภัณฑ์แนะนำ จิบเบอร์โซล อัตรา 5  ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นอย่างน้อย2  ครั้งห่างกัน 5-7 วัน การบำรุงดูแลทุเรียน ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว แตกใบอ่อน ระยะสะสมก่อนออกดอก กระตุ้นการออกดอกของทุเรียน เปิดตาดอกทุเรียน ดอกระยะไข่ปลา บำรุงดอกในระยะกระดุมและระยะมะเขือพวง ช่วยผสมเกสรในระยะก่อนดอกบาน เพิ่มการติดผลในระยะหางแย้และระยะขึ้นหนาม การบำรุงผลอ่อนทุเรียน การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผล บ่มทุเรียนเพื่อเร่งการสุกของผล