แมลงศัตรูพืชทุเรียน : หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น

แมลงศัตรูพืชทุเรียน พ่นให้ทั่วต้นเมื่อทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อน หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น (Black raised spot longhorn : Batocerarufomaculata) จะวางไข่ไว้บริเวณเปลือก เมื่อฟักออกมาเป็นตัวหนอนก็จะเจาะเข้าไปทำลายในกิ่งและลำต้น ทำให้กิ่งแห้งตาย ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราโพรทริน อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอราท็อกซ์ อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 เอราทริน 2.5 อีซี อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอราคอน 70  อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้โชกบริเวณลำต้นตั้งแต่โคนต้นจนกระทั่งถึงยอดรวมทั้งกิ่งขนาดใหญ่ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเพื่อน แมลงศัตรูพืชทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยไฟ แมลงศัตรูพืชทุเรียน หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และหนอนเจาะผลทุเรียน เพลี้ยแป้ง หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น

แมลงศัตรูพืชทุเรียน : เพลี้ยแป้ง

แมลงศัตรูพืชทุเรียน เพลี้ยแป้ง (Mealybug: Planococcus minor) ปกติจะมีมดพาเพลี้ยแป้งมา ดังนั้นถ้าเห็นมดก็ควรใช้ผ้าชุบ เอราท็อกซ์ พันกิ่งก็สามารถช่วยลดการระบาดได้ในระดับหนึ่ง ส่วนใหญ่มักระบาดอยู่ตามซอกร่องหนามทุเรียน มูลของเพลี้ยแป้งมักทำให้เกิดโรคราดำตามมา ทำให้คุณภาพผลตกต่ำลง ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราคอน 70 อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 เอราท็อกซ์ อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 เอรามอล 83 อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 เอราเมท โกลด์  อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณผลที่พบการระบาด สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเพื่อน แมลงศัตรูพืชทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยไฟ แมลงศัตรูพืชทุเรียน หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และหนอนเจาะผลทุเรียน เพลี้ยแป้ง หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น

แมลงศัตรูพืชทุเรียน : หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และหนอนเจาะผลทุเรียน

แมลงศัตรูพืชทุเรียน พ่นให้ทั่วต้นเมื่อทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อน หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (Durian seed borer: Mudaria luteileprosa) ชาวสวนเรียกว่า “หนอนใต้” ผีเสื้อกลางคืนจะวางไข่ไว้ที่เปลือกทุเรียน เมื่อหนอนฝักเป็นตัวก็จะไชเข้าไปกัดกินในเมล็ดทุเรียนเมื่อผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยวหนอนก็จะออกจากผลทิ้งตัวเข้าดักแด้ในดิน หนอนเจาะผลทุเรียน (Durian borer: Conogethespunctiferalis) พบระบาดตั้งแต่ผลทุเรียนอายุประมาณ 2 เดือนขึ้นไป จะเจาะทำลายผลบริเวณผิวเปลือกหรือเจาะกินเนื้อในผลบริเวณใกล้กับขั้วผล มักจะพบระบาดมากกับทุเรียนที่มีผลติดซ้อนกัน ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอรานูฟอส อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอราโพรทริน อัตรา 60 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอราทริน 2.5 อีซี อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอรามิลิน อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบริเวณผลตั้งแต่ผลอ่อนให้ทั่วต้น ควรพ่นซ้ำทุกๆ 7-10 วัน จนกว่าการระบาดจะลดลง สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเพื่อน แมลงศัตรูพืชทุเรียน…

แมลงศัตรูพืชทุเรียน : ไรแดงแอฟริกัน

แมลงศัตรูพืชทุเรียน ไรแดงแอฟริกัน (African red mite: Eutetranychus africanus) จะดูดน้ำเลี้ยงด้านบนของใบ โดยเฉพาะบริเวณเส้นกลางใบ ทำให้ใบซีดขาวและร่วงหล่นในที่สุด ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราเม็คติน อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอราซัล อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ไมทาไซด์ อัตรา20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอราไมท์ อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเพื่อน แมลงศัตรูพืชทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยไฟ แมลงศัตรูพืชทุเรียน หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และหนอนเจาะผลทุเรียน เพลี้ยแป้ง หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น

แมลงศัตรูพืชทุเรียน : เพลี้ยไฟ

แมลงศัตรูพืชทุเรียน เพลี้ยไฟ (Thrips: Scirtothrips dorsalis) จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ทำให้ใบหงิกบิดเบี้ยว ใบแห้งและร่วงหล่นในที่สุด ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราคอน 70 อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เอราท็อกซ์ อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เอราทริป 5 เอสซี อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอราเม็คติน อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอราทริน 2.5 อีซี อัตรา20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้นเมื่อทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อน สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเพื่อน แมลงศัตรูพืชทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยไฟ แมลงศัตรูพืชทุเรียน หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และหนอนเจาะผลทุเรียน เพลี้ยแป้ง หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น

แมลงศัตรูพืชทุเรียน : เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน

แมลงศัตรูพืชทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Durian psyllid: Allocaridara malayensis) เข้าทำลายในช่วงใบอ่อน ดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบ ทำให้เป็นจุดเหลืองๆ ทำให้ใบหงิกงอ แห้งและร่วงในที่สุด   เพลี้ยจั๊กจั่นฝอยทุเรียน (Durian leafhopper: Amarasca durianae) เข้าทำลายในช่วงใบอ่อน ทำให้ใบไหม้แห้งและร่วงหล่นไปในที่สุด ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราทริน 2.5 อีซี อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอราคอน 70 อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เอราทริป 5 เอสซี อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร เอราท็อกซ์ อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นให้ทั่วต้นเมื่อทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อน สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเพื่อน แมลงศัตรูพืชทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน เพลี้ยไฟ แมลงศัตรูพืชทุเรียน…