การบำรุงสับปะรด : ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว เร่งการเข้าสี ความสุกของผล เพิ่มความหวาน ผลิตภัณฑ์แนะนำ พ่นทางใบด้วย เซ็ท 46 อัตรา 10 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด ปุ๋ยเกล็ด 7-13-34 อัตรา 30 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด การบำรุงดูแลสับปะรด ชุบหน่อพันธุ์สับปะรดก่อนปลูก ระยะหลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน เสริมสร้างราก ระยะหลังปลูก 4-6 เดือน ระยะก่อนบังคับผล 1-2 เดือน หยอดยอดสับปะรดเพื่อการสร้างตาดอก และเร่งสร้างเนื้อ ขยายผล ระยะดอกแดง ระยะดอกม่วงโรย ระยะหลังบังคับ 3 เดือน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผล ระยะเพิ่มคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยว

การกำจัดวัชพืชของมะนาว

การกำจัดวัชพืช กำจัดวัชพืชทุกชนิดทั้งวัชพืชใบแคบ วัชพืชใบกว้างและกก ควรเพาะปลูกในช่วงอากาศหนาวเย็น ในฤดูหนาว ที่มีอุณหภูมิในเวลากลางคืนไม่เกิน 22 องศาเซลเซียส เพื่อการติดผลที่ดี เอราบาส อัตราและวิธีใช้ อัตรา 200 ซีซี ต่อนน้ำ 20 ลิตร หรือ 800 ซีซี ต่อไร่ การใช้ให้ระวังละอองปลิวไปโดนใบมะนาว

การบำรุงมะม่วง : การบังคับการออกดอกของมะม่วง

การบังคับการออกดอกของมะม่วง ด้วยการราดสาร เอราทราซอล 15 ดับบลิวพี รายละเอียด ก่อนการใช้สารจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมสภาพต้นให้มีความสมบูรณ์พร้อมมากที่สุดและควรเป็น ใบอ่อนชุดใหม่ที่มีอายุใบ 15-30 วัน หรือในระยะใบพวง ดินควรมีความชื้นพอสมควรในขณะให้สาร ใช้วิธีราดสารบริเวณโคนต้นให้เข้าทางรากอัตราการใช้ขึ้นกับขนาดของทรงพุ่ม สำหรับมะม่วงที่ออกดอกง่ายหรือพันธุ์ทะวาย เช่น น้ำดอกไม้ ฟ้าลั่น เจ้าคุณทิพย์ ศาลายา หนองแซง เป็นต้น ให้ใช้ในอัตรา 7 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร สำหรับมะม่วงที่ออกดอกยาก ให้ใช้ในอัตรา 10 กรัมต่อทรงพุ่ม 1 เมตร ผสมน้ำประมาณ 1-2 ลิตรต่อทรงพุ่ม 1 เมตร ราดบริเวณโคนต้นให้ทั่วและสม่ำเสมอ ภายหลังราดสารแล้วจะต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมออีกอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้มะม่วงสามารถดูดสารให้เข้าทางรากได้ดีขึ้น  จนกระทั่งมะม่วงออกดอก ซึ่งปกติแล้วภายหลังราดสารประมาณ 2 เดือนครึ่ง ก็จะแทงช่อดอกโดยเฉพาะพันธุ์ที่ออกดอกง่าย ส่วนพันธุ์ที่ออกดอกยากจะมีการพักตัวของตานานกว่าปกติ อาจจะออกดอกล่าออกไปมากกว่า 2 เดือนครึ่ง สำหรับมะม่วงที่ราดสารเอราทราซอล 15 ดับบลิวพี ควรบำรุงใบมะม่วง…