กำจัดไส้เดือนฝอยในสับปะรดรุ่นที่ 2 หรือรุ่นที่ 3

ไส้เดือนฝอยทำให้เกิดโรครากปม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

นีมาโธริน

อัตรา 4 กิโลกรัมต่อไร่

ศัตรูพืชสับปะรด