เพลี้ยไฟข้าว

พบทำลายหลังหว่านข้าว 2-3 สัปดาห์ โดยเฉพาะในสภาพอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาพนาน้ำแห้ง

กำจัดด้วย

เอรามอล

ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราท็อกซ์

ใช้ในอัตรา 2-4 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคอน 70

ใช้ในอัตรา 1-2 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเม็คติน

ใช้ในอัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร