หนอนห่อใบข้าว

บริเวณที่ถูกทำลายจะเป็นทางขาวยาวขนานกับเส้นกลางใบ หนอนจะใช้ใยเหนียวที่สกัดจากปากดึงขอบใบข้าวทั้งสองด้านเข้าหากันเพื่อห่อตัวหนอนไว้ จะทำลายใบข้าวทุกระยะการเจริญเติบโตของข้าวทำให้เมล็ดข้าวลีบการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมากก็เป็นสาเหตุของการระบาดได้

กำจัดด้วย

เอราเม็คติน

ใช้ในอัตรา 20-30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

ใช้ในอัตรา 30-40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรานูฟอส

ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร