โรคใบไหม้

เกิดได้ทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าวโดยเฉพาะระยะกล้าทำให้กล้าแห้งฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหม้ระยะแตกกอใบเป็นแผลช้ำสีน้ำตาลและมักหลุดออกจากกาบใบระยะคอรวงเมล็ดลีบคอรวงเปราะหักง่าย

ป้องกันกำจัดด้วย

คาร์ดาซิน 50 WP/SC 

ใช้ในอัตรา 10-20 กรัม/ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคลอราซ 450

ใช้ในอัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคลาโซล

ใช้ในอัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร