โรคราน้ำค้าง (Downy mildew)

สาเหตุจากเชื้อรา Peronosclerospora sp.

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เรสเปคท์ บูล 72 ดับบลิวพี

อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เรนแมน

อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร