แมลงศัตรูพืชทุเรียน

เพลี้ยไฟ (Thrips: Scirtothrips dorsalis)

จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ทำให้ใบหงิกบิดเบี้ยว ใบแห้งและร่วงหล่นในที่สุด

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

เอราคอน 70

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราท็อกซ์

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริป 5 เอสซี

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเม็คติน

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตรา20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อทุเรียนเริ่มแตกใบอ่อน