โรคราสีชมพู (Pink Disease)

เกิดจากเชื้อรา คอร์ทีเซียม Corticiumsalmonicolor

 

มักพบในแปลงทุเรียนที่มีความชื้นสูงขาดการดูแลรักษาและการตัดแต่งกิ่ง ทำให้เกิดกิ่งซ้อนกันหนาแน่น โดยเริ่มแรกจะพบเชื้อราสีขาวขึ้นปกคลุมบริเวณกิ่งที่มีใบเหลืองร่วง ต่อสร้างส่วนขยายพันธุ์กลายเป็นสีชมพู ทำให้กิ่งแห้ง

 

การป้องกันกำจัดโรคราสีชมพู

ควรมีการตัดแต่งอย่างเหมาะสมภายหลังเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยให้ทรงพุ่มโปร่ง ลดความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค หากเกิดโรคอย่างรุนแรงคืออาการกิ่งแห้งและใบเหลืองร่วงควรตัดกิ่งเผาทำลาย แล้วทารอยแผลตัดด้วย

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฟราวไซด์

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

การใช้สารเคมีเกษตรควรใช้วิธีการทากิ่งและพ่นตามกิ่งบริเวณที่เกิดโรคในระยะเริ่มแรกก่อนจะกลายเป็นสีชมพูอย่างสม่ำเสมอ

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ฟราวไซด์

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 1 ลิตร

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร

พ่นกิ่งบริเวณที่เกิดโรค

ฟราวไซด์

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ไอโรเน่ ดับบลิวจี

อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

โคปิน่า 85 ดับบลิวพี

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราซิน 50 เอสซี

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร