การบำรุงผลอ่อนทุเรียน

หากมีใบอ่อนแตกแซมจำนวนมากในช่วงนี้ เพื่อลดการแตกใบอ่อนและลดปริมาณใบอ่อนลง

 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกร็ดเอราวัณเฟอร์ท 0-52-34

อัตรา 100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นไปบริเวณที่มีใบอ่อนแตกแซม