การใช้สารกำจัดวัชพืชในสวนส้ม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอราบาส

กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างมีความปลอดภัยในสวนส้มให้ใช้ เอราบาส ในอัตรา 120-150 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราบาส

นับว่าเป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีความปลอดภัยในสวนส้ม

จากคุณสมบัติที่ไม่สามารถดูดซึมเข้าทางรากและมีการเคลื่อนย้ายอยู่ในพืชได้น้อยออกฤทธิ์แบบสัมผัสได้ดีทำให้การตายของวัชพืชจะแห้งตายได้อย่างรวดเร็วและตายนานอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการกำจัดวัชพืชได้ดีทั้งใบแคบและใบกว้าง (จึงไม่จำเป็นต้องใช้สาร 2,4-D ในแปลงไม้ผล ซึ่งมีผลกระทบต่อใบส้ม ที่มักทำให้เกิดอาการใบม้วนบิดงอ ใบมีขนาดเล็กลง)

การใช้สารปรับสภาพน้ำ ไซโฟเวอร์

สารกำจัดศัตรูพืชส่วนใหญ่จะมีช่วงอายุการออกฤทธิ์ที่มีความเจาะจงเฉพาะตัว การนำไปใช้ผสมกับน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างหรือน้ำที่มีปริมาณของไบคาร์โบเนท จะทำให้สารกำจัดศัตรูพืชเสื่อมสลายตัวได้ง่ายจนกระทั่งหมดฤทธิ์ไป    ทำให้การนำไปใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร

ไซโฟเวอร์

ช่วยปรับสภาพน้ำที่เป็นด่างให้กลายมาเป็นกรดที่เหมาะสม สำหรับนำไปใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี

อัตราการใช้  ไซโฟเวอร์

ขึ้นอยู่กับระดับความเป็นด่างของน้ำและปริมาณการเจือปนของสารไบคาร์โบเนทเป็นหลัก ซึ่งอัตราการใช้ที่เหมาะสมให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของน้ำ ถ้าสีของน้ำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่าน้ำได้ถูกปรับจนกระทั่งมีความเป็นกรดที่เหมาะสมสำหรับนำไปผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชได้แล้ว

ตัวอย่างเช่น

ถ้าต้องการปรับสภาพน้ำที่มีระดับความเป็นด่างที่ pH 8 ให้มาสู่ระดับน้ำที่ pH 6.5 จะต้องใช้ ไซโฟเวอร์ ในอัตรา  90-100 ซีซีต่อน้ำ 100 ลิตร

 

ข้อแนะนำสำหรับการใช้ ไซโฟเวอร์ในการปรับสภาพน้ำ

ถ้าต้องการผสมด้วยน้ำ 20 ลิตร ใส่ ไซโฟเวอร์ ลงไปในน้ำจำนวน 12 ซีซีก่อนจากนั้นค่อยหยด ไซโฟเวอร์ ดูการเปลี่ยนแปลงของสีน้ำ ซึ่งจะเป็นตัวที่ชี้วัดระดับ pH ดังนี้

ถ้าเป็นสีเหลือง แสดงว่า pH อยู่ที่ระดับ มากกว่าหรือเท่ากับ 6

ถ้าเป็นสีส้ม แสดงว่า pH อยู่ที่ระดับ 6.0-5.5

ถ้าเป็นสีแดง แสดงว่า pH อยู่ที่ระดับ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5.5 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม

จากนั้นนำสารกำจัดศัตรูพืชที่ต้องการใช้นำมาผสม

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะใช้  ไซโฟเวอร์ ที่อัตรา 18-24 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

สำหรับอัตราการใช้เพื่อเสริมประสิทธิ์ภาพฤทธิ์ยา การใช้เพื่อช่วยให้สารผสมเข้ากันได้เป็นอย่างดี การใช้เพื่อเป็น ปุ๋ยน้ำและการใช้เพื่อเป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืช

ให้ใช้ในอัตรา 3-5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ด้วงงวงกัดใบมะม่วง (Mango leaf weevil : Deporaus marginatus)

ด้วงงวงเมล็ดมะม่วง (Mango seed weevil : Sterochetus mangiferae)

ด้วงงวงเมล็ดมะม่วงแถบกว้าง (Broad banded mango seed weevil : Sternochetus olivieri)

มวนเขียวส้ม (Citrus green bug : Rhynchocoris humeralis)

แมลงค่อมทอง (Green weevil : Hypomeces squamosus)

ด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นส้ม ด้วงม้าลายเทาจุดดำ (Citrus trunk borer : Anoplophora versteegi)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

คาร์บาริล 85

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยแป้งทรงกลม (Spherical mealybug : Nipaecoccus viridis)

เพลี้ยแป้งจุดดำ (Solenopsismealybug : Phenacoccus solenopsis)

เพลี้ยแป้งหางยาว(Long tailed mealybug : Pseudococcus longispinus)

เพลี้ยแป้งแดงส้ม (Citrophiliusmealybug : Pseudococcus calceolariae)

เพลี้ยแป้งปุยฝ้าย (Cotton cushion scale : Icerya purchasi)

เพลี้ยหอยแดง (California red scale : Aonidiella aurantii)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ไรเหลืองส้ม (Citrus yellow mite : Eutetranychus cendanai)

ไรขาวพริก (Broad mite, Yellow tea mite : Polyphagotarsonemus latus)

ไรแดงแอฟริกัน (African red mite : Eutetranychus africanus)

ไรสนิมส้ม (Citrus rust mite : Phyllocop trutaoleivora)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

ไมทาไซด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราไมท์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราซัล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1-3 ครั้งห่างกัน 4 วัน