การใช้สารกำจัดแมลงศัตรูส้ม

เพลี้ยไฟพริก(Chili thrips, Yellow tea thrips : Scirtothrips doesalis)

เพลี้ยอ่อนส้มอมเขียว(Green citrus aphis, spireaaphis : Aphis spiraecola)

เพลี้ยอ่อนส้มสีน้ำตาล(Brown citrus aphid, Black citrus aphid : Toxoptera citricida)

เพลี้ยอ่อนส้มสีดำ(Black citrus aphid : Toxoptera aurantii)

แมลงหวี่ขาวส้ม(Citrus whitefly : Dialeurodes citri)

แมลงหวี่ดำส้ม(Citrus blackfly : Aleurocanthus woglumi)

เพลี้ยไก่แจ้ส้ม(Asian citrus psyllid : Diaphorina citri)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริป 5 เอสซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นให้ทั่วต้นเมื่อส้มเริ่มแตกใบอ่อน 1-2 ครั้งห่างกัน 7-10 วัน และควรพ่นก่อนดอกบานรวมทั้งเมื่อเริ่มติดผลอ่อน

หนอนชอนใบส้ม (Citrus leaf miner : Phyllocnistis citrella)

หนอนม้วนใบส้ม หนอนแปะใบส้ม หนอนประกบใบส้ม (Citrus leaf roller : Archips micaceana)

หนอนฝีดาษส้ม หนอนปม หนอนดอกส้ม (Citrus rind borer, Citrus flower moth : Prays citri)

หนอนเจาะผลส้ม(Citrus fruit borer : Citripestis sagittiferella)

หนอนเจาะกินใต้ผิวเปลือกส้ม(Blastobasid fruit borer : Blastobasis sp.)

หนอนกระทู้ผัก(Common cutworm : Spodoptera litura)

หนอนบุ้งหูดำ(Black eared hairy caterpillar : Artaxa fraternal)

บุ้งปกเหลืองขีดแดง(Red line hairy caterpillar : Orvasca subnotata)

ผีเสื้อหนอนแก้วส้ม(Lime butterfly : Papilio demoleus)

ผีเสื้อหางติ่งนางละเวง(Great mormon : Papilio memmon)

ผีเสื้อหนอนมะนาว(Lime blue : Chilades lajus)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอรามิลิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรานูฟอส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราทริน 2.5 อีซี

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร

ด้วงงวงกัดใบมะม่วง (Mango leaf weevil : Deporaus marginatus)

ด้วงงวงเมล็ดมะม่วง (Mango seed weevil : Sterochetus mangiferae)

ด้วงงวงเมล็ดมะม่วงแถบกว้าง (Broad banded mango seed weevil : Sternochetus olivieri)

มวนเขียวส้ม (Citrus green bug : Rhynchocoris humeralis)

แมลงค่อมทอง (Green weevil : Hypomeces squamosus)

ด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นส้ม ด้วงม้าลายเทาจุดดำ (Citrus trunk borer : Anoplophora versteegi)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

คาร์บาริล 85

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราโพรทริน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เพลี้ยแป้งทรงกลม (Spherical mealybug : Nipaecoccus viridis)

เพลี้ยแป้งจุดดำ (Solenopsismealybug : Phenacoccus solenopsis)

เพลี้ยแป้งหางยาว(Long tailed mealybug : Pseudococcus longispinus)

เพลี้ยแป้งแดงส้ม (Citrophiliusmealybug : Pseudococcus calceolariae)

เพลี้ยแป้งปุยฝ้าย (Cotton cushion scale : Icerya purchasi)

เพลี้ยหอยแดง (California red scale : Aonidiella aurantii)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

เอราท็อกซ์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราคอน 70

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอรามอล 83

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 30 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเมท โกลด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ไรเหลืองส้ม (Citrus yellow mite : Eutetranychus cendanai)

ไรขาวพริก (Broad mite, Yellow tea mite : Polyphagotarsonemus latus)

ไรแดงแอฟริกัน (African red mite : Eutetranychus africanus)

ไรสนิมส้ม (Citrus rust mite : Phyllocop trutaoleivora)

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

กำจัดด้วย

ไมทาไซด์ 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราไมท์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราซัล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เอราเม็คติน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 15 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 1-3 ครั้งห่างกัน 4 วัน