การบำรุงส้ม

การบำรุง

ทางเลือกใหม่สำหรับธาตุอาหารในรูปปุ๋ยทางดิน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ท็อป-เอ็น (TOP N)

นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน

ประโยชน์

  • ช่วยปรับปรุงดิน
  • สารช่วยเสริมสร้างราก
  • สารช่วยเร่งขยายขนาดของผล
  • สำหรับให้ส้มทางดิน

 • นวัตกรรมใหม่ สำหรับการบำรุงพืช ช่วยปรับปรุงดิน กระตุ้นการเจริญเติบโตของราก กระตุ้นการแตกใบอ่อน ใบเขียวเข้ม เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตให้กับพืช 
 • สารอินทรีย์ชนิดเม็ดสำหรับใช้กับพืชทางดิน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปนำเข้ามาจาก บริษัท Cifo Srl ประเทศอิตาลี
 • เป็นสารอินทรีย์ชนิดเม็ดภายใต้นวัตกรรมใหม่สำหรับใช้เป็นสารกระตุ้นทางชีวภาพ ซึ่งประกอบด้วย สารไฮโดรไลซ์ จีเลติน (Hydrolyzed Gelatin) สำหรับนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับพืช ด้วยกระบวนการผลิต FCH (Fully Controlled Hydrolysis) เป็นกระบวนการไฮโดรไลซิสผ่านความร้อนโดยสมบูรณ์    มีการย่อยสลาย Collagen  ควบคุมเวลา ความดัน ปริมาณน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ ไม่ให้สูงมาก และทำให้สะอาด มีการอบฆ่าเชื้อ  ปราศจากเชื้อโรค จนได้ Hydrolyzed Gelatin ในรูปเม็ด 
 • FCH® นวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีเฉพาะของ Cifo  Srl 
 • ท็อปเอ็น ได้รับสัญลักษณ์ Selected Products  Enviromentally Friendly สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ได้กับพืชเกษตรอินทรีย์  พืชปลูกโดยทั่วไป

อัตราและวิธีใช้

การใช้ชุดผลิตภัณฑ์สารอาหารและฮอร์โมนพืชสำหรับส้ม

การแตกใบอ่อน

ภายหลังตัดแต่งกิ่งประมาณ 3 สัปดาห์ ก็จะเริ่มแตกใบใหม่

สำหรับเสริมสร้างอาหารเพื่อความสมบูรณ์พร้อม และช่วยฟื้นฟูสภาพต้นที่ทรุดโทรมให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 30-15-10

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

อัลก้า

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

จิบเบอร์โซล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 2 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เร่งให้ใบอ่อนแก่เร็ว

เพื่อให้การสร้างใบรุ่นใหม่มีความสมบูลย์พร้อมเร็วกว่าปกติ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ซีเนอกอน 2000

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แมกนีเซียมพาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

คูวาส

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

สะสมอาหารก่อนการออกดอก

เพื่อให้มีสารอาหารที่เพียงพอต่อการออกดอก

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 10-50-15

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ซีเนอกอน 2000 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ซิ้งค์พาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ควรบำรุงใบส้มเพื่อการสะสมอาหารอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ซีเนอกอน 2000

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ซิงค์พาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

เพิ่มการติดผลภายหลังกลีบดอกโรย ลดการร่วงของผล

ภายหลังผสมเกสรอย่างสมบูรณ์แล้ว เริ่มติดผลอ่อนควรใช้

ไซฟามิน บีเค

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งห่างกัน 5-7 วัน

การบำรุงผลอ่อนส้ม

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 20-20-20 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

อีลีมิน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

การบำรุงในช่วงพัฒนาการของผล

เพื่อให้มีพัฒนาการของผลอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 10-30-30 

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ป้องกันอาการผลแตกของส้ม

ส้มรุ่นที่ 1 มักพบอาการผลแตกจำนวนมาก เกิดจากผลส้มมีเปลือกบางกว่าปกติโดยเฉพาะด้านก้นผล บางครั้งอาจโดนโรค (เช่น โรคสะแคป และแคงเคอร์) และแมลงศัตรูพืช (เช่น มวนเขียว) ทำลาย หรือผ่านสภาวะแล้งมาช่วงขณะหนึ่ง เมื่อได้รับน้ำที่ไม่สมดุลหรือมากเกินไปจากปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคมที่มีฝนตกหนัก ก็อาจดันให้ผลส้มเปลือกแตกได้ง่าย ดังนั้นควรจัดการให้ในแปลงเพาะปลูกมีการระบายน้ำที่ดีโดยเฉพาะในแปลงปลูกที่เป็นดินเหนียว ควรยกร่องแปลงปลูกหรือพูนโคนต้นและให้น้ำอย่างสม่ำเสมอในช่วงพัฒนาการของ ผลส้มอายุระหว่าง 2-6 เดือน และไม่ควรตัดหญ้าในช่วงฤดูฝน

การป้องกันควรมีวิธีการจัดการปุ๋ยที่ดีในระยะผลอ่อน ควรมีปริมาณธาตุไนโตรเจนที่สูงกว่าปกติ (โดยเฉพาะในช่วงที่มีอากาศหนาวจัด) เพื่อช่วยในการเสริมสร้างเปลือก แล้วฉีดพ่นทางใบ

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

พรีมิโอ

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

ควรพ่นซ้ำอีกครั้งห่างกัน 15 วัน พ่นในช่วงขยายขนาดของผล

เสริมสร้างคุณภาพเนื้อผล

เพื่อพัฒนาการของเนื้อผลเป็นไปอย่างสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกล็ดไซโฟเฟอร์ท 8-5-40+10SO3

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

แมงกานีสพาสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

แคลซิซาน

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

ไซโฟแคล

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

การสุกของผลเร่งการเข้าสีเนื้อผลและสีผิวผล

เพื่อเร่งการสุกของผลให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนฤดูกาลโดยมีคุณภาพเนื้อที่ดีมีความหวานและสีผิวผลที่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ปุ๋ยเกร็ดไซโฟเฟอร์ท 7-13-34+6.3Zn

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

เซ็ท 46

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 10 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่น 2 ครั้งก่อนเก็บเกี่ยว 30 และ 15 วัน

เพิ่มขนาดของผลและคุณภาพผลด้วยผลิตภัณฑ์ไบโอลชิมจากประเทศอิตาลี

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

คริสส์

อัตราและวิธีใช้

อัตรา 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร

พ่นเมื่อเริ่มติดผล ทุกๆ 12-15 วัน