หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เข้าทำลายกัดกินยอด ใบ ลำต้น 

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

รอบที่ 1 อายุข้าวโพด 5 -7 วัน

(ระยะวางไข่ของผีเสื้อ)

เอราโพรทริน

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

รอบที่ 2 อายุข้าวโพด 10 -14 วัน

เอราโพรทริน

อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

รอบที่ 3 อายุข้าวโพด 15 -21 วัน 

ให้เปลี่ยนกลุ่มสารในการฉีดพ่น เพื่อป้องกันการดื้อยา

เอรานูฟอส

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

or-button

เอรามิลิน

อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร