โรคพืชข้าวโพด : โรคใบไหม้แผลใหญ่

โรคใบไหม้แผลใหญ่ (Northern Corn Leaf Blight) สาเหตุจากเชื้อรา Bipolaris turcica ผลิตภัณฑ์แนะนำ เอราสตาร์ 32.5 เอสซี  อัตรา 15 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุก 7 วัน จำนวน 2 – 4 ครั้ง รายละเอียด โรคพืชข้าวโพด โรคใบไหม้แผลใหญ่ โรคราน้ำค้าง

แมลงศัตรูพืชข้าวโพด : หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เข้าทำลายกัดกินยอด ใบ ลำต้น  ผลิตภัณฑ์แนะนำ รอบที่ 1 อายุข้าวโพด 5 -7 วัน (ระยะวางไข่ของผีเสื้อ) เอราโพรทริน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รอบที่ 2 อายุข้าวโพด 10 -14 วัน เอราโพรทริน อัตรา 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด รอบที่ 3 อายุข้าวโพด 15 -21 วัน  ให้เปลี่ยนกลุ่มสารในการฉีดพ่น เพื่อป้องกันการดื้อยา เอรานูฟอส อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร รายละเอียด เอรามิลิน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20…